Bezdrátová regulace topení a chlazení – RF xComfort

 

Každý dům je nutné vytápět. S xComfortem mužete uspořit až 30% nákladů na vytápení. 

Nainstalujeme řídicí jednotku a do jednotlivých místností bezdrátové prostorové termostaty pro vyhodnocení aktuální teploty. Pokud je vytápění zajištěno radiátory – osadí se na ně RF bezdrátové hlavice pro regulaci radiátorů s plynulou regulací průtoku vody. I pro podlahové vytápění máme řešení – do teplovodního rozdělovače se umístí 12-kanálový RF Multiaktor vytápění, který nezávisle reguluje až 12 topných okruhů pro vytápění či chlazení domu. Máme řešení i pro elektrická vytápění. Pomocí spínacích aktorů dokážeme řídit i tento druh topení, zde jsou úspory největší. Vše pak bezdrátově řídí chytrá jednotka pro smartphony – RF SMART MANAGER. Vy se k ní přípojíte odkudkoliv počítačem, tabletem, nebo chytrým telefonem a vše ovládáte na dálku.

Této regulaci říkáme zónová, neboť každá část domu je vytápěna pouze v požadovaném čase a na požadovanou teplotu. V době nepřítomnosti je topení udržováno na snížené teplotě dle vlastní volby. Stejně tomu tak je i při odchodu, pokud je dům opuštěn. Pro aktivaci tohoto režimu se použije RF bezdrátové odchodové tlačítko, nebo se vše napojí na zabezpečovací systém a je hotovo.

 

RF SMART MANAGER -chytrá řídicí jednotka pro Váš dům!

Smart Manager CHCA-00/01 je srdcem každé moderní elektroinstalace xComfort. Instaluje se při požadavku zónové regulace vytápení, nebo chlazení. Počet zón zde není prakticky omezen. Jednotka ale umí mnohem více, než regulaci radiátorů, nebo podlahového či elektrického topení. Umožní snadné ovládání domácnosti ze smartphonu, tabletu, PC nebo Smart-TV a je jedno, zda jste doma anebo mimo dům, třeba na dovolené. Se všemi prvky systému xComfort komunikuje bezdrátově. Počet ovládaných RF zařízení je až 99, pokud je zapotřebí rozsáhlejší instalace, i to není problém. Do LAN sítě se pro rozšírení připojí RF Ethernet komunikační jednotka, která umožní komunikaci pro dalších 99 RF zařízení. Toto řešení najde uplatnění zejména ve velkých budovách, jako jsou například bungalovy, penziony apodobně.

Smart Manager se do internetu připojí kabelem přes WiFi router. Pro komunikaci využívá TCP/IP protokol. Jelikož využívá DHCP IP adresu, začlenění do LAN sítě je velmi snadné. Eaton server zajistí oveření přístupu a nabídne případně aktualizaci software Smart Manageru s novými funkcemi. Smart Manager lze připojit k Eaton serveru ZDARMA (kromě IP kamer). Pokud vlastníte veřejnou IP adresu, mužete připojit Smart Manager také ke svoji vlastní IP.

Smart Manager zprostředkovává vzdálené propojení domácnosti s chytrým telefonem. Kromě ovládání osvětlení, rolet a spotřebičů zajištuje především zónové řízení vytápení a chlazení, vyhodnocení spotřeby energií, logické řízení domácnosti s časovými a jinými komfortními funkcemi. Je vybaven SMS a e-mailovou komunikací, software umožňuje připojení IP kamer vybraných typů, nabízí uživatelskou parametrizaci scén, časovaců, teplot a mnohé další komfortní funkce.

 

 

APP aplikace SmartHome xComfort je ZDARMA ke stažení pro neomezený počet licencí pro smartphone a tablety s iOS a Android. Pro ostatní zařízení, jako je Smart-TV nebo PC, lze požít webový prohlížeč. Aplikaci si mužete vyzkoušet hned po instalaci do telefonu v režimu „VZOROVÝ DUM“, nepotřebujete k tomu totiž žádné jiné RF zařízení.

 

 

 

 

Bezdrátová hlavice pro radiátory

 

RF hlavice CHVZ-01/03 reguluje radiátor velmi tiše a plynule motorovým pohonem v rozsahu 0-100% - na nastavenou teplotu a v požadovaném čase. RF hlavice má zabudovaný teplotní senzor, citlivost měření 0,1°C, zobrazení 0,5°C. Je napájena dvema bateriemi 1,5V (AA), životnost přibližně 2 roky. Stav baterie je signalizován na hlavici a v případě vybití je v dostatečném předstihu indikován na řídicí jednotce xComfort. Velký displej s modrým podsvícením poskytuje základní informace o aktuální a požadované teplotě, vytápěcím režimu, časovém profilu, času, dnu a stavu topení. Hlavici lze namontovat na všechny bežné radiátory se závitem M30x1,5 mm. Součástí balení jsou redukční kroužky pro Danfoss.

Hlavice je vybavena základními funkcemi: Dětská pojistka pro zamknutí ovládacích tlačítek. Režim Léto vypíná regulaci a šetří baterie. Otevřené okno vypíná topení na definovanou dobu při prudkém snížení teploty v místnosti. Protimrazová ochrana vždy aktivuje vytápení při poklesu pod nastavenou hranici.

Bezdrátovou hlavici mužete využít ve dvou režimech:

  • Autonomní provoz bez řídicí jednotky xComfort

    Nastavení všech hodnot pro autonomní řízení radiátoru přímo na displeji hlavice nebo softwarem MRF (velmi komfortní funkce). Provozní režimy: AUTO, Manual, Holiday a Party. V režimu AUTO se topí na dvě teploty (DEN a NOC), nastavuje se časový vytápěcí režim. Aktuální teplota je měřena vnitrním teplotním senzorem. Režim Manual je vhodný pro vytápění na libovolnou teplotu po celý den bez časového omezení, nastavení teploty kolečkem na hlavici. Ukoncení režimu ručním přepnutím do režimu AUTO. V režimu Holiday se nastavuje datum a čas příjezdu a snížená teplota po dobu nepřítomnosti. Tlačítkem Party se aktivuje vytápění na zvolenou dobu (1 stisknutí = 1 hodina, 2 stisknutí = 2 hodiny, 3 stisknutí = ukoncení režimu) a nastavuje se požadovaná teplota režimu Party. Funkce je po nastaveném čase automaticky ukončena.
  • Hlavice řízená jednotkou RF Smart Manager xComfort

    Při použití Smart Manageru lze regulovat velmi komfortně třeba i padesát místností. Provozní režimy jsou AUTO, Party a Nouzový režim. Režim AUTO signalizuje řízení z jednotky. Časové programy, provozní teploty, režim dovolené nebo vytápěcí režimy pro topení / chlazení se nastavují na řídicí jednotce. Teplota v místnosti muže být měřena RF pokojovým termostatem anebo muže být převzata z hlavice. Tlačítkem Party se aktivuje vytápění na jinou teplotu než jaká je nastavena v řídící jednotce, přicemž doba topení muže být až dvě hodiny (1 stisknutí = 1 hodina, 2 stisknutí = 2 hodiny, 3 stisknutí = ukončení režimu). Funkce je ukončena po nastaveném case automaticky. Nouzový režim přispívá ke zvýšení spolehlivosti vytápení. Pokud by došlo ke ztrátě spojení s rídící jednotkou, hlavice udržuje nadále teplotu v místnosti na poslední obdržené teplotě z řídící jednotky. V tomto režimu si uživatel muže teplotu na hlavici manuálně upravit. Pokud je spojení navázáno, regulace se znovu automaticky obnoví. Tento stav je zobrazen hlavici symbolem AUTO + MANU.


Nastavení všech funkcí chytré elektroinstalace xComfort provedou odborníci - certifikovaní systémoví partneři EATON xComfort. Nezbytný bude pocítač s USB skenerem CKOZ-00/13 a softwarem MRF 2.52 CZ.


Bezdrátová regulace podlahového vytápení

Vícekanálový RF multiaktor CHAZ-01/12 je cenově výhodné řešení pro řízení vytápění nebo chlazení až pro 12 nezávislých okruhů. Nejčasteji se používá pro regulaci podlahového teplovodního vytápění. Pro uživatele domu je největším přínosem možnost nastavení různých teplot v jednotlivých místnostech (max. 12) a navíc v požadovaném čase. Ne vždy se musí topit po celý den na stejnou teplotu - lze nastavit různou teplotu pro ranní vstávání, v průběhu dne, když nejste doma, při příchodu z práce, pokud jste na nákupech, pro pohodu u televize a v noci (teploty Den, Útlum, Noc). Pokud se tento způsob řízení zkombinuje také s ovládáním zdroje tepla (kotel, čerpadlo) a přítomností osob v domě, takto navržená regulace velmi výrazně sníží provozní náklady na vytápení až o 20-30% a přesto zajistí tepelnou pohodu po celý den. 

Pokud je v domě instalováno také chlazení, výstupy multiaktoru mohou regulovat tyto větve. Každý výstup multiaktoru se konfiguruje samostatně DIP přepínačem a to dle způsobu použití pro topení nebo chlazení, případně soucasně pro topení a chlazení. Multiaktor se instaluje do rozváděče, teplovodního rozdělovače spolecně s termoelektrickými hlavicemi 230 V CHVZ-01/04, které řídí průtok ventilů jednotlivých větví. Řízení hlavic 230 V je reléovými výstupy s PWM regulací. Regulace je plynulá a nestane se, že díky akumulačním vlastnostem betonu či anhidridu dojde k přetopení místnosti! Celkem je k dispozici 12 výstupu, na které lze připojit max. 14 termoelektrických hlavic 230 V. Na výstupy 1 až 5 a 8 až 12 lze připojit pouze jednu hlavici, na výstupy 6 a 7 dvě hlavice - využije se například pro místnost s několika topnými okruhy. Z hlediska kabelových rozvodů je nutné do rozváděče přivést pouze napájecí kabel 230 V - veškeré další ovládání už muže být navrženo bezdrátově.

RF Multiaktor řídí až 12 okruhů podlahového topení a chlazení zcela nezávisle. Multiaktor je vybaven RF interním přijímačem, který zajištuje bezdrátovou komunikaci s řídící jednotou xComfort - Smart Manager, nebo interface xComfort (LAN, USB). Pokud řídící jednotka není instalována, multiaktor muže být řízen přímo RF pokojovými termostaty PWM, ale bez možnosti časového nastavení. Přepínání provozního režimu topení / chlazení je zajišteno RF binárním senzorem (tlačítko nebo binární vstup). Pokud je aktivován jeden z dvanácti výstupu, vzniká požadavek na aktivaci čerpadla, případně zapnutí zdroje vytápení. Oběhové čerpadlo, nebo kotel, muže být sepnut dvěma způsoby. Reléovým kontaktem RF Multiaktoru s kabelovým připojením nebo rovnež bezdrátově – spínacím aktorem CSAU-01/01-10. Multiaktor je vybaven rovnež externím kontaktním vstupem pro připojení senzoru rosného bodu (připojení kabelem). Chlazení se automaticky přeruší, pokud lokální RF senzor nebo kontaktní spínač je sepnut. Tím se zabrání nežádoucí tvorbě kondenzátu.

Multiaktor je vybaven rovnež bezpečnostními prvky - v zimním režimu je vždy aktivní protimrazová ochrana, v letním provozu zase nechybí jednou týdně automatická údržba ventilů proti zalehnutí. Na LED diodách jsou indikovány provozní režimy (regulace nebo programování) a případné poruchy, jako jsou vybité baterie v pokojových termostatech, slabý signál při komunikaci s termostaty a nouzový režim - pokud multiaktor neobdržel během posledních 3 hodin žádný signál.


Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Analýza
Google analýza
Accept
Decline
Marketing
Set of techniques which have for object the commercial strategy and in particular the market study.
Čtenost článků
Accept
Decline
Návštevnost
Návštěvnost internetových stránek
Accept
Decline